Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Dokumenty

 

VZN 2017 

 

 

Iné dokumenty obce 2017

Záverečný účet obce za rok 2016.pdf

Správa  auditora.pdf

Výročná správa obce 2016.pdf

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v roku 2017

Uznesenia zo dňa 23.1.2017.pdf

Uznesenia zo dňa 29.3.2017.pdf

Uznesenia zo dňa 11.05.2017 .pdf

Uznesenia  zo dňa 14.6.2017.pdf

Uznesenia zo dňa 22.6.2017.pdf

Uznesenia zo dňa 8.08.2017.pdf

Uznesenia zo dňa 28.9.2017.pdf

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v roku 2016

Uznesenia- 2.3.2016 pdf

Uznesenia- 28.4.2016.pdf

Uznesenia- 8.6.2016.pdf

Uznesenia- 28.7.2016 .pdf

Uznesenia- 31.8.2016.pdf

Uznesenia- 19.10.2016.pdf

Uznesenia- 13.12.2016.pdf

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v roku 2015

Uznesenia - 4.2.2015 .pdf

Uznesenia - 28.2.2015 .pdf

Uznesenia - 30.3.2015 .pdf

Uznesenia - 24.6.2015.pdf

Uznesenia - 22.7.2015_.pdf

Uznesenia- 3.8.2015.pdf

Uznesenia- 23.9.2015.pdf

Uznesenia- 18.11.2015.pdf

Uznesenia- 15.12.2015_.pdf

 

 

Iné dokumenty 2015 

Záverečný účet obce za rok 2014 .pdf

Výročná správa 2014.pdf

Správa auditora 2014.pdf

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v roku 2014

Uznesenia - 28.1.2014.pdf

Uznesenia - 21.3.2014.pdf

Uznesenia - 22.4.2014.pdf

Uznesenia - 25.4.2014.pdf

Uznesenia - 20.6.2014.pdf

Uznesenia - 4.9.2014.pdf

Uznesenia- 2.12.2014.pdf

Uznesenia- 5.12.2014.pdf

Uznesenia- 22.12.2014.pdf

 

 

 

 

 


Rôzne 2014

Výročná správa obce za rok 2013.pdf

 Dodatok správy auditora.pdf

Vyhlásenie kandidatúry.pdf

Vyhlásenie kandidatúry.pdf

Správa nezávislého auditora obce .pdf

Záverečný účet obce za rok 2013 .pdf


 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v roku 2013

Uznesenia-15.2.2013.pdf

Uznesenia-27.3.2013.pdf

Uznesenia-26.4.2013.pdf

Uznesenia-31.5.2013.pdf

Uznesenia-28.6.2013.pdf

Uznesenia - 9.9.2013.pdf

Uznesenia-27.9.2013.pdf

Uznesenia-16.12.2013.pdfRôzne 2013

 V Š E O B E C N E    Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E      o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Čučma VZN_2013.pdf

Profil verejného obstarávateľa.pdf

Smernica o VO od 18.12. 2013 obec Čučma.pdf

 

Rôzne 2012

Správa nezávislého auditora obce .p

Terra incognita 4.pdf

Výročná správaza rok 2011.pdf

 Obsah tabule 1-8 náučného chodníka


 

 

 
 

 

 
 

    Uznesenia obecného zastupiteľstva v Čučme rok 2012

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 12.1.2012

  Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 17.2..2012

  Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 16.3..2012

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa .5.2012.pdf

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 29.06.2012.pdf

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 23.08.2012.pdf

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 28.09.2012.pdf

 Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa 6.10.2012.pdf

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa _02.11.2012.pdf

Uznesenia_Obecného zastupiteľstva v Čučme zo dňa zo_12.12.2012.pdf

 

 

 

Rôzne rok 2011

    Rozpočet- úprava 10/2011

    Správa nezávislého auditora 7/2011

    Návrh rozpočtu na rok2011

    Výročná správa za rok 2010

    Odvoz TKO a plastového odpadu na rok 2011

    Komisie v obci Čučma

Uznesenia obecného zastupiteľstva v Čučme rok 2011

    Júl 2011

    Jún 2011

    Máj 2011

    Apríl 2011

    Marec 2011

    Február 2011

    Január 2011

    September 2011

    November 11/2011

    December 12/2011

 

PARTNERI