Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 196)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0000 audit účtovnej uzávierky, overenie výročnej správy za rok 2020 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
700 €
01 vypožičanie tabletu a SIM karty k SODB 2021 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0000 aktivácia SIM karty Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovak Telekom
0 €
0000 poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
280 €
27/POD-808/20 poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000 €
0000 predaj pozemku Odb.: Vladimír Kelemen
Dod.: Obec Čučma
5.49 €
7/2020 nájom bytu Odb.: Lucia Csehová
Dod.: Obec Čučma
138.79 €
6/2020 príspevok do garančného fondu Odb.: Lucia Csehová
Dod.: Obec Čučma
737.04 €
24ZVS 0000029094U pripojenie zariadenia Odb.: Obec Čučma
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
5/2020 Budovanie doplnkovej infraštruktúry na náučnom chodníku Banská cesta v obci Čučma - Altánok 2 Odb.: Obec Čučma
Dod.: ERTIX s.r.o.
5982.97 €
4/2020 Budovanie doplnkovej infraštruktúry na náučnom chodníku Banská cesta v obci Čučma - ALTÁNOK Odb.: Obec Čučma
Dod.: ERTIX s.r.o.
8683.34 €
3/2020 Budovanie doplnkovej infraštruktúry na náučnom chodníku Banská cesta v obci Čučma - časť 1. ROZHĽADŇA Odb.: Obec Čučma
Dod.: STAVEX Rožňava s.r.o.
19241.7 €
0000 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
0 €
0000 zľava za dodávku plynu Odb.: Obec Čučma
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
0 €
0000 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3840 €
2/2020 zhotovenie stavebného diela "Sadové úpravy pri bytových domoch" Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ateliér 54, s.r.o.
4582.41 €
4/2020 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, overenie iných skutočností Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
700 €
0000 vytvorenie účtu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
2 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
01/2020 rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu a kultúrneho domu súp.č. 47 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Viktor Kerekeš - VIDIKON
3058.8 €
(43.29 kb)
(452.32 kb)
(1319.78 kb)
(482.38 kb)