Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0000 elektronické zasielanie dokumentov Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
0000 finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Mesto Rožňava
87.00 €
0000 Ukončenie realizácie stavby RP - Invest, s.r.o.
0.00 €
123785 08U02 Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Environmentálny fond
0.00 €
20/09/2017/Šr výkon technického /stavebného/ dozoru Ing. Ján Šramko
950.00 €
123785 08U02 poskytnutie podpory formou dotácie Environmentálny fond
110000.00 €
00000 Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra RP - Invest, s.r.o.
115789.48 €
4/2017 Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra RP - Invest, s.r.o.
173361.37 €
000000 Čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
497/56/2017/IÚ dodávka a montáž potrubia pre rozvodné uličné rady VVS, a.s.
0.00 €
3/2017 Zemné práce pri výstavbe vodovodu Peter Dely
19800.00 €
3/2017 audit účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
600.00 €
2/2017 Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Čučma URBAN studio s.r.o.
0.00 €
1917 mobilný výkup papiera a lepenky a jedlých olejov a tukov Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
0000 poskytovanie verejnej služby Slovak Telekom
0.00 €
0000 poskytnutie verejných služieb Slovak Telekom
0.00 €
22/POD.ZKŽP2-76/16 poskytnutie dotácie z environmentálneho fondu Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
03/002/16 Poskytnutie úveru Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
03/002/16 Vydanie a vystavenie blankozmenky Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
03/054/07 Úver Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
1 Rekonštrukcia cestného mosta v Čučme INOVA - KER, s.r.o.
30341.47 €
0000 zriadenie účtu Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
22/POD-ZKŽP2-76/16 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Slovenská agentúra životného prostredia
5495.46 €
79/2016-CS Spevnené plochy v obci Čučma Inžinierské stavby, a.s.
38375.50 €
0000 Kúpa pozemku Alexander Puškáš
136.50 €
0000 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
0000 Manažment verejného obstarávateľa projektu EPIC Partner a.s.
1250.00 €
06022016 Vyhotovenie žiadosti "Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020" EPIC Partner a.s.
1250.00 €
11-412241 Poistenie majetku Union poisťovňa, a.s.
665.04 €
2016 Rekonštrukcia cestného mosta v Čučme INOVA - KER, s.r.o.
53421.22 €
1/2016 audít účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
0.00 €
1610358 v zmysle autorského zákona Slovgram
0.00 €
16/43/054/131 Poskytnutie finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
16/43/52a/47 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
0000 Nakladanie s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
1/2016 Prenájom skladových priestorov Obec Čučma
0.00 €
0220160016 Nájom pozemku Slovak Telekom
0.00 €
24ZVS0000381048K Pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
KRH-KE-964/2015 vypožičanie prebytočného hnuteľného majetku Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
15/43/012/140 zabezpečenie a vykonanie menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
15/43/010/75 pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
18/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
17/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
16/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
15/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
14/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
13/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
12/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
11/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
10/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
9/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
8/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
7/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
6/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
5/2016 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
4/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
3/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
2/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
1/2015 nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
2015 Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie Mesto Rožňava
0.00 €
1 zľava vo výške 3 % RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
1-19572262189 Gigaset A220 Slovak Telekom
9.90 €
1 Vykonanie pracovnej zdravotnej služby Anastázia Hajdúková
0.00 €
ZLP-2014-0398/OPIS Poskytnutie služby DataCentrum
0.00 €
021003 Úprava cien za poskytnutie služby Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
131403 Úprava cien za poskytnutie služby Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
5/2014 Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Mesto Rožňava
360.00 €
U1904/2014 Poskytnutie programového vybavenia MADE spol.s.r.o.
0.00 €
1015/2014 Predaj nehnuteľnosti Viera Kálmanová
1160.00 €
4/2014 Prenájom budovy Obec Čučma
200.00 €
0998/3030/2014 Kúpa 15 ks demontovaných betónových pätiek Východoslovenská distribučná, a.s.
15.00 €
5720078365 poistenie elektronických zariadení Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
3/2014 audít účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
600.00 €
131403 Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
2/2014 prenájom budovy Obec Čučma
100.00 €
30116/26120130025 Realizácia Národného projektu pod názvom "Aktivizujúce metódy vo výchove" Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
235/2014 audít účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
0.00 €
1 Výpožička odvlhčovacieho zariadenia Diecézna Charita Rožňava
0.00 €
č.1 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd VVS, a.s.
0.00 €
1/2014 Činnosť centier voľného času Mesto Rožňava
248.00 €
1082/2013 Činnosť centier voľného času Mesto Rožňava
99.20 €
5/2013 Predaj motorového vozidla Obec Čučma
600.00 €
4/2013 Prenájom priestorov Obec Čučma
300.00 €
A2849356 Poskytovanue verejných služieb Orange Slovensko a.s.
29.99 €
3 Podnájom nehnuteľnosti Mesto Rožňava
16.00 €
1215256 Zvukovo-obrazový záznam Slovgram
67.00 €
3/2013 Drevná hmota Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
77.88 €
2/2013 audit Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
1/2013 Prenájom priestorov Obec Čučma
300.00 €
18 Nájom bytu Obec Čučma
63.94 €
17 Nájom bytu Obec Čučma
84.77 €
16 Nájom bytu Obec Čučma
140.56 €
15 Nájom bytu Obec Čučma
140.50 €
14 Nájom bytu Obec Čučma
138.79 €
13 Nájom bytu Obec Čučma
142.14 €
12 Nájom bytu Obec Čučma
140.42 €
11 Nájom bytu Obec Čučma
129.18 €
10 Nájom bytu Obec Čučma
127.69 €
9 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
8 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
7 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
6 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
5 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
4 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
3 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
2 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
1 Nájom bytu Obec Čučma
0.00 €
706/2012 Poskytovanie stravy Škol.jedáleň pri MŠ
0.00 €
206/2012 Oprava zvonice Aladár Horváth
16650.53 €
2012/409 Vypožičanie poľnej postele Ministerstvo obrany,Úrad pre investície a akvizície
0.00 €
705/2012 Dohoda o poskytovaní stravy Mesto Rožňava- Škol.jedáleň
0.00 €
100747645ZoP Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
100747650ZoP Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 2 Doplnky k zásadám hospodárenia s majetkom mesta Mesto Rožňava
5.56 €
1865/2012-RU18/19343 Oprava zvonice Košický samosprávny kraj
16650.63 €
6 569 090 634 Zákonné poistenie KOOPERATIVA,poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group agentura Košice
105.30 €
6 569 117 438 Poistenie čelného skla KOOPERATIVA,poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group agentura Košice
39.69 €
1 Tábor dobrovoľníckej práce INEX Slovakia-občianske združenie
0.00 €
03/054/07 Dodatok Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
6569052910 Havarijné poistenie motorových vozidiel KOOPERATIVA,poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group agentura Košice
213.84 €
ZT-150312-001 vytvorenie webovej stránky, domény, webhostingu Webex media,s.r.o.
0.00 €
UVSR-69/2012 Zmluva o poskytnutie dotácie na centrum obecných služieb Úrad vlády Slovenskej Republiky
9860.00 €
(13.02 kb)
(43.29 kb)
(172.8 kb)

(0 b)
(200.56 kb)
(27.5 kb)
(30 kb)

Dotazník
(256.68 kb)
(107.93 kb)
(83.45 kb)
(78 kb)
(101.13 kb)
(166.06 kb)
(452.32 kb)
(217.18 kb)
(195.4 kb)
(737.2 kb)
(177.17 kb)
(168.41 kb)
(156.91 kb)
(151.62 kb)
(248.38 kb)
(425.54 kb)
(172.07 kb)
(125.82 kb)
(196.2 kb)

(0 b)

(0 b)
(388.31 kb)

(0 b)
(146.74 kb)
(143.43 kb)
(122.91 kb)
(131.73 kb)
(227.48 kb)
(130.48 kb)
(198.46 kb)
(119.55 kb)
(132.77 kb)
(175.79 kb)
(121.19 kb)
(253.81 kb)
(120.3 kb)
(171.05 kb)
(194.41 kb)
(160.63 kb)
(224.01 kb)
(74.38 kb)
(994.24 kb)

(0 b)
(1900.23 kb)
(191.73 kb)
(201.34 kb)
(10.31 kb)
(275.86 kb)
(172.61 kb)
(179.54 kb)
(187.97 kb)
(129 kb)
(177.96 kb)
(167.95 kb)
(170.31 kb)
(170.31 kb)
(204.15 kb)
vv
(51.5 kb)
(238.95 kb)
(250.53 kb)
(202.15 kb)
(199.19 kb)
(254.63 kb)
(1319.78 kb)
(45.5 kb)
(72.5 kb)
(71 kb)
(212.59 kb)
(200.07 kb)
kandidati
do volieb zast.
(1077.34 kb)
(255.66 kb)