Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
aktivácia SIM karty Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
280.00 €
poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
predaj pozemku Odb.: Vladimír Kelemen
Dod.: Obec Čučma
5.49 €
nájom bytu Odb.: Lucia Csehová
Dod.: Obec Čučma
138.79 €
príspevok do garančného fondu Odb.: Lucia Csehová
Dod.: Obec Čučma
737.04 €
pripojenie zariadenia Odb.: Obec Čučma
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Budovanie doplnkovej infraštruktúry na náučnom chodníku Banská cesta v obci Čučma - Altánok 2 Odb.: Obec Čučma
Dod.: ERTIX s.r.o.
5982.97 €
Budovanie doplnkovej infraštruktúry na náučnom chodníku Banská cesta v obci Čučma - ALTÁNOK Odb.: Obec Čučma
Dod.: ERTIX s.r.o.
8683.34 €
Budovanie doplnkovej infraštruktúry na náučnom chodníku Banská cesta v obci Čučma - časť 1. ROZHĽADŇA Odb.: Obec Čučma
Dod.: STAVEX Rožňava s.r.o.
19241.70 €
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
zľava za dodávku plynu Odb.: Obec Čučma
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3840.00 €
zhotovenie stavebného diela "Sadové úpravy pri bytových domoch" Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ateliér 54, s.r.o.
4582.41 €
audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, overenie iných skutočností Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
700.00 €
vytvorenie účtu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu a kultúrneho domu súp.č. 47 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Viktor Kerekeš - VIDIKON
3058.80 €
zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Odb.: Obec Čučma
Dod.: URBAN studio s.r.o.
0.00 €
práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Čučma
Dod.: URBAN studio s.r.o.
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ing. Norbert Czakó
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
príspevok do garančného fondu Odb.: Ing. Norbert Czakó
Dod.: Obec Čučma
357.37 €
úprava cien za poskytnuté služby od 1.1.2020 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
uskutočnenie stavebných prác a dodávky prvkov detského ihriska na základe verejného obstarávania Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brano,s.r.o.
10534.20 €
zmena poistnej doby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie na na výstavbu detských ihrísk Odb.: Obec Čučma
Dod.: Úrad vlády Slovenskej Republiky
8000.00 €
nájom bytu Odb.: Tibor Kiss
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Tibor Kiss
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Michaela Danková
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Patrícia Uharčeková
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
príspevok do garančného fondu Odb.: Tibor Kiss
Dod.: Obec Čučma
729.84 €
príspevok do garančného fondu Odb.: Michaela Danková
Dod.: Obec Čučma
480.81 €
zhotovenie diela"Rekonštrukcia centra ROZGANG pre účely TIC a muzeálneho objektu" Odb.: Obec Čučma
Dod.: STAVEX Rožňava s.r.o.
30773.70 €
využívanie elektronických služieb Odb.: Obec Čučma
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Povinnosť poskytovateľa poskytnúť zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov požadovaných zákazníkom a pridružené služby súvisiace s vydanými certifikátmi Odb.: Obec Čučma
Dod.: Disig, a.s.
129.60 €
zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Čučma
Dod.: Okresný súd Rožňava
0.00 €
poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
133.30 €
audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, overenie iných skutočností Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650.00 €
zvyšovanie cien Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
nájom bytu Odb.: Patrícia Uharčeková
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
príspevok do garančného fondu Odb.: Patrícia Uharčeková
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ladislav Kotlarčík
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ľuboš Spišák
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Janette Sčisláková
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ján Hatvaník
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Miroslav Rosiar
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Monika Herichová
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Anna Šomajová
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Jozef Jelonek
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ing. Katarína Cabanová
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: František Makranský
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Michal Tóbis
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ľubomír Rášši
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Róbert Bastyúr
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Vladimír Judiak
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Attila Bergel
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ivan Spišák
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
príspevok do garančného fondu Odb.: Monika Herichová
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
príspevok do garančného fondu Odb.: František Makranský
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
príspevok do garančného fondu Odb.: Ing. Katarína Cabanová
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
činnosť centier voľného času Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
poskytnutie verejných služieb Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Čučma
Dod.: MADE spol.s.r.o.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Čučma
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
50000.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Čučma
Dod.: PaedDr. Erika Hagovská
11.46 €
predaj pozemku Odb.: PaedDr. Erika Hagovská
Dod.: Obec Čučma
3.82 €
Oprava miestnej komunikácií v obci Čučma Odb.: Obec Čučma
Dod.: SANAS-Ing. Dana Prcuchová
65361.26 €
limit poistného plnenia Odb.: Obec Čučma
Dod.: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
129.00 €
elektronické zasielanie dokumentov Odb.: Obec Čučma
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
600.00 €
systém triedeného zberu Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
elektronické zasielanie dokumentov Odb.: Obec Čučma
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
87.00 €
Ukončenie realizácie stavby Odb.: Obec Čučma
Dod.: RP - Invest, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Odb.: Obec Čučma
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
výkon technického /stavebného/ dozoru Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Ján Šramko
950.00 €
poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Environmentálny fond
110000.00 €
Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Odb.: Obec Čučma
Dod.: RP - Invest, s.r.o.
115789.48 €
Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Odb.: Obec Čučma
Dod.: RP - Invest, s.r.o.
173361.37 €
Čerpanie dotácií z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
dodávka a montáž potrubia pre rozvodné uličné rady Odb.: Obec Čučma
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Zemné práce pri výstavbe vodovodu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Peter Dely
19800.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
600.00 €
Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Čučma Odb.: Obec Čučma
Dod.: URBAN studio s.r.o.
0.00 €
mobilný výkup papiera a lepenky a jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
poskytovanie verejnej služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
poskytnutie verejných služieb Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
poskytnutie dotácie z environmentálneho fondu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
Vydanie a vystavenie blankozmenky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
Úver Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia cestného mosta v Čučme Odb.: Obec Čučma
Dod.: INOVA - KER, s.r.o.
30341.47 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5495.46 €
Spevnené plochy v obci Čučma Odb.: Obec Čučma
Dod.: Inžinierské stavby, a.s.
38375.50 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Čučma
Dod.: Alexander Puškáš
136.50 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Manažment verejného obstarávateľa projektu Odb.: Obec Čučma
Dod.: EPIC Partner a.s.
1250.00 €
Vyhotovenie žiadosti "Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020" Odb.: Obec Čučma
Dod.: EPIC Partner a.s.
1250.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Čučma
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
665.04 €
Rekonštrukcia cestného mosta v Čučme Odb.: Obec Čučma
Dod.: INOVA - KER, s.r.o.
53421.22 €
audít účtovnej závierky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
0.00 €
v zmysle autorského zákona Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovgram
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Čučma
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Čučma
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
Nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Čučma
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Prenájom skladových priestorov Odb.: Miroslav Rosiar
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Nájom pozemku Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
vypožičanie prebytočného hnuteľného majetku Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
zabezpečenie a vykonanie menších obecných služieb Odb.: Obec Čučma
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Čučma
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
nájom bytu Odb.: Veronika Hajduová
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ľuboš Spišák
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ján Hatvaník
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Miroslav Rosiar
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Nikoleta Makranská
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Peter Šomaj
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Jozef Jelonek
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ján Čohan
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Lucia Cirbusová
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ľubomír Rášši
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Róbert Bastyúr
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Vladimír Judiak
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Attila Bergel
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Ivan Spišák
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Hajdu Miroslav
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Rázcová Dana
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Michal Tóbis
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
nájom bytu Odb.: Janette Sčisláková
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
0.00 €
zľava vo výške 3 % Odb.: Obec Čučma
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Gigaset A220 Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovak Telekom
9.90 €
Vykonanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Anastázia Hajdúková
0.00 €
Poskytnutie služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: DataCentrum
0.00 €
Úprava cien za poskytnutie služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
Úprava cien za poskytnutie služby Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
360.00 €
Poskytnutie programového vybavenia Odb.: Obec Čučma
Dod.: MADE spol.s.r.o.
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Čučma
Dod.: Viera Kálmanová
1160.00 €
Prenájom budovy Odb.: Radoslav Čík - ČIKO
Dod.: Obec Čučma
200.00 €
Kúpa 15 ks demontovaných betónových pätiek Odb.: Obec Čučma
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
15.00 €
poistenie elektronických zariadení Odb.: Obec Čučma
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
audít účtovnej závierky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
600.00 €
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Čučma
Dod.: Brantner gemer s.r.o.
0.00 €
prenájom budovy Odb.: VUKOS, s.r.o.
Dod.: Obec Čučma
100.00 €
Realizácia Národného projektu pod názvom "Aktivizujúce metódy vo výchove" Odb.: Obec Čučma
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
audít účtovnej závierky Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
0.00 €
Výpožička odvlhčovacieho zariadenia Odb.: Obec Čučma
Dod.: Diecézna Charita Rožňava
0.00 €
o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd Odb.: Obec Čučma
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Činnosť centier voľného času Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
248.00 €
Činnosť centier voľného času Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
99.20 €
Predaj motorového vozidla Odb.: Ing. Martin Remeník
Dod.: Obec Čučma
600.00 €
Prenájom priestorov Odb.: Slov-Funghi s.r.o.
Dod.: Obec Čučma
300.00 €
Poskytovanue verejných služieb Odb.: Obec Čučma
Dod.: Orange Slovensko a.s.
29.99 €
Podnájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
16.00 €
Zvukovo-obrazový záznam Odb.: Obec Čučma
Dod.: Slovgram
67.00 €
Drevná hmota Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
77.88 €
audit Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
Prenájom priestorov Odb.: VUKOS, s.r.o.
Dod.: Obec Čučma
300.00 €
Nájom bytu Odb.: Katarína Petrová
Dod.: Obec Čučma
63.94 €
Nájom bytu Odb.: Peter Bodnár
Dod.: Obec Čučma
84.77 €
Nájom bytu Odb.: Peter Szabó
Dod.: Obec Čučma
140.56 €
Nájom bytu Odb.: Szabolcs Szőllős
Dod.: Obec Čučma
140.50 €
Nájom bytu Odb.: Csaba Krištóf
Dod.: Obec Čučma
138.79 €
Nájom bytu Odb.: Peter Szabó
Dod.: Obec Čučma
142.14 €
Nájom bytu Odb.: Dionýz Olejník
Dod.: Obec Čučma
140.42 €
Nájom bytu Odb.: Jozef Jelonek
Dod.: Obec Čučma
129.18 €
Nájom bytu Odb.: Ján Čohan
Dod.: Obec Čučma
127.69 €
Nájom bytu Odb.: Mária Lukácsová
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Nájom bytu Odb.: Janette Sčisláková
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Nájom bytu Odb.: Ľubomír Rášši
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Nájom bytu Odb.: Róbert Bastyúr
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Nájom bytu Odb.: Vladimír Judiak
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Nájom bytu Odb.: Attila Bergel
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Nájom bytu Odb.: Ivan Spišák
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Nájom bytu Odb.: Ing. Lipták Ondrej
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Nájom bytu Odb.: Ján Hajdú
Dod.: Obec Čučma
0.00 €
Poskytovanie stravy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Škol.jedáleň pri MŠ
0.00 €
Oprava zvonice Odb.: Obec Čučma
Dod.: Aladár Horváth
16650.53 €
Vypožičanie poľnej postele Odb.: Obec Čučma
Dod.: Ministerstvo obrany,Úrad pre investície a akvizície
0.00 €
Dohoda o poskytovaní stravy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava- Škol.jedáleň
0.00 €
Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Čučma
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Doplnky k zásadám hospodárenia s majetkom mesta Odb.: Obec Čučma
Dod.: Mesto Rožňava
5.56 €
Oprava zvonice Odb.: Obec Čučma
Dod.: Košický samosprávny kraj
16650.63 €
Zákonné poistenie Odb.: Obec Čučma
Dod.: KOOPERATIVA,poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group agentura Košice
105.30 €
Poistenie čelného skla Odb.: Obec Čučma
Dod.: KOOPERATIVA,poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group agentura Košice
39.69 €
Tábor dobrovoľníckej práce Odb.: Obec Čučma
Dod.: INEX Slovakia-občianske združenie
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Čučma
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
Havarijné poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Čučma
Dod.: KOOPERATIVA,poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group agentura Košice
213.84 €
vytvorenie webovej stránky, domény, webhostingu Odb.: Obec Čučma
Dod.: Webex media,s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutie dotácie na centrum obecných služieb Odb.: Obec Čučma
Dod.: Úrad vlády Slovenskej Republiky
9860.00 €
(43.29 kb)
(452.32 kb)
(1319.78 kb)
(482.38 kb)